O PROGRAMU USPOSABLJANJA

Sodobno, globalizirano poslovno okolje zahteva tudi od slovenskih lesnih podjetij udejanjanje nove paradigme konkurenčnosti, katere najpomembnejši temelj je ZNANJE (Lizbonska strategija). Ključni del tega procesa so inovativni sistemi in modeli vseživljenjskega učenja (VŽU) vseh zaposlenih v lesnih podjetjih. V sklopu projekta KnowFORwood (Leonardo da Vinci projekt) je bil zasnovan pilotni sektorski program VŽU, imenovan ZnanjeZAles, ki pokriva vrzeli v znanju, veščinah in kompetencah zaposlenih v slovenskem lesnopredelovalnem sektorju. Načrtovana izobra­ževanja bodo omogočila lažje obvladovanje sprememb v poslovanju podjetij in učinkovitejši prehod na višjo raven dodane vrednosti, kar je ključnega pomena za dolgoročni uspeh tako podjetij kot panoge.

Program usposabljanj v 2010 obsega poleg "mehkih" netehnoloških znanj, kot so delo z sodelavci, marketing, trženje, management inovativnosti tudi tehnično-tehnološka znanja. Usposabljanja so z različnimi vsebinami prilagojena tako vodstveno/vodilnemu kot tudi operativno/proizvodnemu nivoju. Izvedeno pa je lahko tudi v vašem podjetju.

Nekatera usposabljanja so primerna tudi za "nelesarska" podjetja- preverite pod AKTUALNO!

 

Program usposabljanj:


 • Urbas, Makoter sodobne tehnologije in materiali
  Tehnologija lepljenja lesa (dousposabljanje proizvodnih delavcev). Možen je dogovor o drugačni vsebini usposabljanja!
  izvajalki: Zorislava Makoter in Marjeta Urbas Hribernik, SGLŠ Postojna
  Letak… |


 • Borut Likar kreativno mišljenje in odločanje
  Management ustvarjalnosti in inovativnosti - metoda za povečanje inovativnosti in kreativnosti v podjetju
  izvajalec: dr. Borut Likar
  Letak… |


 • Aljaž Seliškar razvoj in trženje izdelkov
  "Sejmi nikoli niso brez smisla" - marketing sejemskih nastopov
  izvajalec: Aljaž Seliškar, Directa d.o.o.
  Izvedeno 20. oktober 2010!
  Letak… |


 • Janja Leban okoljevarstvo
  Podjetje v okolju - ekonomika okolja in trajnostni razvoj
  izvajalka: Janja Leban, GZS - Center za poklicno usposabljanje
  Letak… |


 • Leon Oblak razvoj in trženje izdelkov
  Razvoj in trženje izdelkov
  izvajalec: prof. dr. Leon Oblak
  Izvedeno 14. in 15. junij 2010!
  Letak… |


 • Jože Kropivšek poslovna informatika in računalništvo
  Razvoj poslovne informatike in informatizacija poslovanja
  izvajalec: doc. dr. Jože Kropivšek
  Letak… |


 • Neva Maher vodenje projektov
  Vodenje projektov in pridobivanje nepovratnih sredstev
  izvajalka: doc. dr. Neva Maher, Much d.o.o.
  Letak… |


 • Danijel Polajnar vodenje
  Vodenje in motivacija pri delu
  izvajalec: Danijel Polajnar, Glotta Nova d.o.o.
  Izvedeno 23. junija 2010!
  Letak… |


 • Petra Veber vodenje
  Razvoj kadrov
  izvajalka: Petra Veber, HILL International d.o.o.
  Letak… |


 • doc. dr. Monika Govekar-Okoliš vodenje
  Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev
  izvajalka: doc. dr. Monika Govekar-Okoliš, FF UNI LJ
  Izvedeno 26. oktobra in 9. novembra 2010!
  Letak… |


 • Institut Pares vodenje
  Vodenje in čustvena inteligentnost – Program za izboljšanje veščin v medsebojnih odnosih
  izvajalca: Andrej Juratovec in dr. Polona Selič, Inštitut PARES
  Izvedeno 6/7. in 13/14. november 2010!

  Letak… |


 • Miran Terpin komunikacijske veščine
  Učinkovita vodstvena komunikacija s sodelavci
  izvajalec: Miran Terpin, Taktika Plus d.o.o.
  Izvedeno 8. marec 2010!
  Letak… |


 • HOSCA Consulting vodenje
  Management and Leadership (izvedba v angleščini)
  izvajalec: Colm Hyland, Hosca Management Consultants, Irska
  Letak… |


 • Evangelos Panagos Razvoj in trženje izdelkov
  Development and Marketing of products (izvedba v angleščini)
  izvajalec: Evangelos Panagos, Grčija
  Letak… |