Mednarodni projekt LdV KnowFORwood

Prenos inovativnih praks Vseživljenjskega učenja odraslih v slovenski lesnopredelovalni sektor

Glavni namen projekta je prenos inovativnih rešitev VŽU iz Evrope v slovenski lesnopredelovalni sektor z vzpostavitvijo naprednega sistema VŽU ter validiranega ter javno priznanega programa VŽU.

Glavni cilji projekta so:

  • Analiza najboljših praks VŽU in inovativnih poslovnih modelov v EU in identifikacija dejanskih znanj ter potreb po usposabljanju v slovenskem lesnopredelovalnem sektorju.
  • Prenos inovativnih dobrih praks v slovenski lesnopredelovalni sektor s pripravo ter pilotno izvedbo programa VŽU.
  • Izboljšave nacionalnega kataloga poklicnih kvalifikacij.
  • Priprava naprednega sistema VŽU v slovenskem lesnopredelovalnem sektorju.
  • Priprava predloga letnega programa VŽU za slovenski lesnopredelovalni sektor, kateri se bo izvedel v prvem letu po koncu projekta.

Kompetence projektih partnerjev zagotavljajo uspešno izvedbo projekta. Projektni konzorcij združuje slovenske izobraževalne ter podporne institucije, kompetentne državne institucije na področju VŽU ter izkušene mednarodne partnerje, ki bodo zagotovili pomemben prispevek pri prenosu inovacij in evropskih dobrih praks VŽU v slovenski lesnopredelovalni sektor.

Glavni rezultati projekta bodo:

  • Napreden sistem VŽU in javno priznan program VŽU v slovenskem lesnopredelovalnem sektorju.
  • Podpora približno 20.000 potencialnim udeležencem is slovenskih lesnopredelovalnih podjetij.

Glavni predvideni učinki so:

  • Trajna metodologija za pripravo, izvedbo in razvoj novega fleksibilnega programa VŽU v slovenskem lesnopredelovalnem sektorju, ki bo uporabna še veliko let po zaključku projekta.
  • Povečanje konkurenčnosti podjetij iz slovenskega lesnopredelovalnega sektorja.
  • Spremembe v kurikulumu in učnih metodah VŽU v slovenskem lesnopredelovalnem sektorju ter širše.

Trajanje in Budget

1. oktober 2008 – 1. oktober 2010.

Budget: 185.101 EUR.  LdV sofinanciranje: 138.825 EUR