Rezultati projekta

KnowFORwood


Pilotni program VŽU za slovensko lesnopredelovalno panogo.


Osnutek letnega programa VŽU za slovensko lesnopredelovalno panogo v 2011.


Izboljšave nacionalnega kataloga poklicnih kvalifikacij.


Napreden pilotni sistem VŽU za slovensko lesnopredelovalno panogo.


V 2010 izvedba prvih 7-8 pilotnih usposabljanj.
Referenčna lista podjetij vključenih v usposabljanja

                             Vaša mnenja

Strokovno usposabljanje v okviru programa ZnanjeZAles je prav gotovo korak v pravo smer glede boljše strokovnosti in izobraženosti lesarskega kadra in ima prav gotovo pozitivnen vpliv na samo prihodnost naše panoge. S predavanjem sem bil izredno zadovoljen, tako, da pohvala tudi glede pravega izbora izvajalca usposabljanja.
Damjan Novak, Inles d.d.

Tematika, ki je dandanes zelo aktualna. Pridobila sem nekaj uporabnih idej za delo v prihodnje. Zanimiva delavnica, dober predavatelj.
Mojca Zakošek, Stilles d.d.

Naši zaposleni, ki so se udeležili usposabljanja, so bili zelo zadovoljni tako z vsebino kot z načinom izvedbe delavnice. Takšna izobraževanja se jim zdijo koristna in poučna. Menim, da so panožna izobraževanja, ki so pripravljena na osnovi praktičnih potreb podjetij, potrebna.
Mira Thaler, Alples d.d.

Način podajanja vsebine me je presenetil. Gre za svež pristop, ki nobenega udeleženca ne pusti ravnodušnega. Zelo pohvalno!
Janja Vrtačnik, Strips d.o.o.